Tjänster

Erfarenheten har lärt oss att det sällan finns en lösning. Utifrån önskemål, förutsättningar och budget löser vi alla uppdrag med stort engagemang – från skiss till presentation och projektering.

Vi översätter våra beställares behov till något verkligt, nytänkande och genomförbart. Att våra projekt ska ha en stark identitet och tydlig funktion är en viktig målsättning.

Nordsign kan ta olika roller i ett projekt, så som idé, kalkyl, ritning, projektering, genomförande och montering, till det totala projektansvaret. Vi har daglig kontakt med inköpare och etableringsansvariga i nationella och internationella projekt och kommunicerar med nationella och internationella butikskedjor, köpcentrum och arkitektbyråer. För oss är god kommunikation mellan beställare och utförare ”a och o” och en förutsättning för att uppnå hög kvalitet.

Säkerhet på arbetsplatsen

En säker arbetsmiljö är en förutsättning och ett krav både för våra kunder och för oss själva.Vi utför alltid en arbetssäkerhetplan – vare sig vi arbetar på eller över två meters höjd. Samtliga av våra montörer har erforderlig personlig skyddsutrustning vid montagearbeten.

Service

Vi erbjuder service-arbeten för alla typer av skyltanläggningar. Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar för service/underhåll!

Garantier 

För våra kunders trygghet har vi skapat de bästa garantivillkoren i branschen. Kontakta oss så berättar vi mer!