Om Nordsign

Vi har kunskaperna och erfarenheterna vad gäller allt inom skyltar. Vi levererar helhetslösningar till kunder i hela Norden och kan ta olika roller i ett projekt eller hela projektansvaret.

Vilka är vi?

För att beskriva oss i korta ordalag: Vi tillverkar, levererar och installerar skyltlösningar till kunder i hela Norden. Sedan starten 2006 har vi skaffat oss rika erfarenheter och en stor kundbas. I nära samarbete med våra kunder bidrar vi med expertkunskap, erfarenhet, nytänkande och engagemang i alla typer av projekt. Våra uppdrag varierar mycket – i såväl storlek som omfattning. Från att göra den enklaste ritning till att leda stora projekt.

Självklart har vi koll på hela kedjan, från första skiss till färdig produkt, och våra korta beslutslinjer kapar tid och kostnader. För oss är lustfylld och levande arkitektur en viktig del av vår verksamhet.

Vart finns vi?

Nordsign är ett företag som ligger nära i tid och rum. Var du än befinner dig, så är vi alltid nära en skyltlösning som uppfyller dina behov och önskemål. Vill du expandera? Inga problem, vi följer dig. För våra kunder kan vi gå långt.

Service

Vi erbjuder service-arbeten för alla typer av skyltanläggningar. Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar för service/underhåll!

Vår miljöpolicy 

Nordsign levererar tjänster och produkter med metoder och teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har ett sunt miljötänkande och följer rådande miljölagar.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet för att i möjligaste mån förebygga negativa miljökonsekvenser. Nordsign samarbetar med både leverantörer och kunder för att miljöanpassa tjänster och produkter.