Nordsign logo

Specialprojekt

Med stor erfarenhet av design och goda kontakter bland producenter har vi på senare tid fått hjälpa många kunder med diverse specialprojekt. Vi hjälper till med val av material, design av produkterna och lotsar er genom hela produktionskedjan tills ni är nöjda. Har ni idén så har vi kunskapen för att förverkliga den.